Incasso

De betaling geschiedt vooraf via een incassoregeling. Dit houdt in, dat iedere maand rond de 25ste automatisch het maandbedrag van uw rekening wordt afgeschreven. Mocht er een foutief bedrag worden afgeschreven, neem dan zo spoedig mogelijk contact op.

Rond de 20ste krijgt u via de mail de factuurnota toegestuurd.

Indien wij drie maanden achtereen het maandbedrag niet kunnen incasseren, dan volgt automatisch uitschrijving en stopzetting van het contract.

De tarieven voor de opvang vindt u onder het tabblad Kinderopvang, Peuterspeelzaal of BSO

Betaling bij komst halverwege de maand:

Komt uw kind halverwege een maand dan wordt er een verdeling uitgevoerd op het maand bedrag zodat u alleen het bedrag betaald voor de dagen dat uw kind komt.

Deze verdeling gebeurd ook als uw kind halverwege de maand weg gaat.