Incasso

De betaling geschiedt vooraf via een incassoregeling. Dit houdt in, dat iedere maand rond de 25ste automatisch het maandbedrag van uw rekening wordt afgeschreven. Mocht er een foutief bedrag worden afgeschreven, neem dan zo spoedig mogelijk contact op.

Rond de 20ste krijgt u via de mail de factuurnota toegestuurd.

Indien wij drie maanden achtereen het maandbedrag niet kunnen incasseren, dan volgt automatisch uitschrijving en stopzetting van het contract.

De tarieven voor de opvang vindt u onder het tabblad Kinderopvang, Peuterspeelzaal of BSO

Betaling halve maand.

Komt uw kind voor de 16de van de maand, dan bent u het hele maandbedrag verschuldigd.

Komt uw kind na de 15de van de maand, dan betaalt u de helft van het maandbedrag.

Gaat uw kind voor de 16de van de maand weg, dan betaalt u de helft van het maandbedrag.

Gaat uw kind na de 15de van de maand weg, dan bent u het hele maandbedrag verschuldigd.