Buitenschoolse Opvang

BSO Rakker-pret.

Is een kleinschalige voor- en naschoolse opvang voor de schoolgaande kinderen.

Het jonge kind komt vaak niet tot zijn recht in een grote opvang omdat de grote massa meer de aandacht opeist dan het individuele kind.
Zo'n drukke dag op school is dan vaak ook erg vermoeiend voor de schoolgaande kinderen.
Wij willen de kinderen een kleinschalige opvang aanbieden die zoveel mogelijk overeenkomt met de “thuissituatie”, rust, warmte, gezelligheid en de mogelijkheid om even bij te komen na een schooldag.
Niets moet “alles” mag met daarnaast volop de mogelijkheid en gelegenheid om te spelen.

Spreekt dit u aan, vraag dan naar het informatie boekje bij de Rakkers, tel: 0343-575698 of e-mail naar: derakkers@planet.nl

Visie:

Het is van belang dat de naschoolse opvang nauw aansluit bij de ervaringswereld en de behoefte van de kinderen. Wij willen de kinderen veiligheid en geborgenheid bieden in een vertrouwde omgeving, waarbij de kinderen de ruimte krijgen zich te ontplooien.

Wij begeleiden de kinderen met respect voor hun eigenheid en trachten de kinderen te sturen en stimuleren in hun ontwikkeling, met name hun sociale omgang.
Wij gaan uit van de individuele behoefte van ieder kind en benaderen de kinderen op een positieve manier in hun ontwikkeling zodat ze een positief zelfbeeld kunnen ontwikkelen, wat van belang is voor hun gevoel van eigenwaarde.

Elke groep kent zijn eigen vertrouwde vaste leidsters, bewuste leeftijdsgerichte inrichting, sfeer en het hanteren van (groeps)regels die afgestemd zijn op de ontwikkelingsfase van de kinderen.

BSO Rakker-pret staat voor:

1. Speciaal aanbod van spel en activiteiten die betrekking hebben op de leeftijdsgroep.

2. Accent moet liggen op ontspanning. Een vrije tijd die zorgt voor ontspanning na de inspanning op school.

3. Rekening houden met de inbreng van het kind.

4. Aandacht voor lichamelijke activiteiten, sociale en emotionele ontwikkeling.

5. Goed overleg en contact met ouders en school indien nodig.