Kosten

Kosten / inschrijfgeld 2016.

De betaling geschiedt vooraf via een incassoregeling. Dit houdt in, dat iedere maand automatisch het maandbedrag van uw rekening wordt afgeschreven. Mocht er een foutief bedrag zijn afgeschreven, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Loes Oostra.

Indien we twee maanden achtereen niet in staat worden gesteld het door u verschuldigde bedrag automatisch af te laten schrijven, dan wordt € 10,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
Het inschrijfgeld bedraagt €10,- en dient contant (bij inleveren van het inschrijfformulier) te worden voldaan.

In de onderstaande bestand vind u the kosten voor de buitenschoolseopvang.

Tarief BSO 2018

U heeft Adobe Reader nodig om deze bestanden te bekijken.
Get Adobe

Kinderopvang toeslag:
In veel gevallen krijgt u een toeslag voor de kinderopvang via de belastingdienst en werkgever. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van het inkomen.

U kunt zelf de hoogte van de kinderopvangtoeslag uitrekenen op: www.toeslagen.nl of www.belastingdienst.nl of www.professorfiscus.nl.

Plaatsing en opzegging:
Komt het kind vóór de 16de van de maand, dan bent u het hele maandbedrag verschuldigd.
Komt het kind ná de 16de van de maand, dan betaalt u de helft van het maandbedrag.

Uitschrijving:
Moet tenminste 1 maanden van te voren via een uitschrijfformulier worden gemeld. Dit formulier is bij de groepsleidsters te verkrijgen.

Doet u dit niet (tijdig), dan moet u helaas gewoon doorbetalen.
Gaat het kind voor de 16e van de maand weg, dan betaalt u de helft van het maandbedrag.
Gaat het kind na de 16e van de maand weg, dan bent u het hele maandbedrag verschuldigd.

Studiedag van school:
Het maandbedrag is inclusief studiedagen, of iets anders waardoor de kinderen opvang nodig heeft. Deze studiedag moet natuurlijk wel vallen op de dag dat uw kind gebruik maakt van de naschoolse opvang.

Geef deze bijzondere dagen op tijd door, zodat wij er rekening mee kunnen houden.