Beleid

Het pedagogisch Beleid

De uitgangspunten van het beleid zijn:

  • Ieder kind uniek.
  • Emotionele veiligheid.
  • Persoonlijke ontwikkeling.
  • Sociale ontwikkeling.
  • Waarden en normen.

Het pedagogisch beleid

 

Pedagogisch werkplan.

In dit pedagogisch werkplan wordt beschreven hoe het pedagogisch beleid, in de verticale groep concreet tot uiting komt en wat dat betekent voor het dagelijks handelen van de leidsters.

Pedagogisch werkplan

 

Algemene informatie en de werkwijzen.

Aan de hand van een aantal thema's wordt beschreven hoe de leidsters ten aanzien van het pedagogisch beleid handelen.

Algemene informatie en werkwijze

 

Borging van het beleid.

Op verschillende manieren wordt het beleid en de afspraken in het pedagogisch werkplan geborgd binnen de organisatie.

Borging van het beleid

U heeft Adobe Reader nodig om deze bestanden te bekijken.
Get Adobe