Kosten

Kosten kinderopvang de Rakkertjes voor 2016:

In de onderstaande bestand vind u the kosten voor het kinderdagverblijf.

Tarief KDV 2018

U heeft Adobe Reader nodig om deze bestanden te bekijken.
Get Adobe

Kinderopvang toeslag:
In veel gevallen krijgt u een toeslag voor de kinderopvang via de belastingdienst en werkgever. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van het inkomen.

U kunt zelf de hoogte van de kinderopvangtoeslag uitrekenen op: www.toeslagen.nl of www.belastingdienst.nl.

Plaatsing en opzegging:
Komt het kind vóór de 15de van de maand, dan bent u het hele maandbedrag verschuldigd.
Komt het kind ná de 15de van de maand, dan betaalt u de helft van het maandbedrag.

Uitschrijving:
Moet tenminste 1 maanden van te voren via een uitschrijfformulier worden gemeld. Dit formulier is bij de groepsleidsters te verkrijgen.

Doet u dit niet (tijdig), dan moet u helaas gewoon doorbetalen.
Gaat het kind voor de 15e van de maand weg, dan betaalt u de helft van het maandbedrag.
Gaat het kind na de 15e van de maand weg, dan bent u het hele maandbedrag verschuldigd.