Ruilen

Wij bieden ouders de mogelijkheid vaste opvangdagen, indien mogelijk in de groep, te ruilen. Een aantal zaken dient hierbij in acht te worden genomen. Ruilen is een extra service van “de Rakkers” en vindt plaats onder de volgende voorwaarden:

  • Het ruilen van dagen blijft altijd incidenteel.
  • Bij aanvraag van een ruil dag altijd datum noemen waartegen geruild wordt.
  • Het ruilen van een dag is alleen mogelijk als er plaats is. Dit is niet alleen afhankelijk van het totale aantal kinderen, maar ook van de groepssamenstelling (aantal baby’s) en /of de personele bezetting (leidster-kind ratio).
  • Verzoeken worden ‘behandeld’ in  volgorde van aanvraag.
  • Een aanvraag/ruiling  kan nooit achteraf plaats vinden.
  • Vakantie of ziekte dagen, en nationale feestdagen mogen/kunnen niet geruild worden.
  • Indien het kind halve dagen is geplaatst, kan er geruild worden tussen dagdelen (een ochtend wordt geruild tegen een andere ochtend/middag).

Ruilen is kind gebonden, een broertje of zusje kan niet in plaats van een ander kind komen