Beleid

Peuteropvang "de Rakkers" is meer dan een plek waar ouders hun kind om praktische redenen naartoe brengen. We willen een verlengstuk zijn van thuis, een liefdevolle en stimulerende leefomgeving, waar kinderen zich veilig en prettig voelen.

Wij delen samen met de ouders de zorg voor hun kinderen. In ons Pedagogisch beleidsplan beschrijven we wat onze uitgangspunten zijn in de dagelijkse omgang met kinderen op onze peuteropvang. We laten zien wie onze leidsters zijn en wat u van hen mag verwachten, hoe we over groepsindeling denken en welke eisen we stellen aan de groepsruimte. Kortom, we laten ouders weten aan wie zij hun kind toevertrouwen en waarop zij kunnen rekenen. In het pedagogisch werkplan  wordt beschreven hoe het pedagogisch beleid, in de groep concreet tot uiting komt en wat dat betekent voor het dagelijks handelen van de leidsters.

We vinden het erg belangrijk om een goede samenwerking met de ouders op te bouwen. Wij horen dan ook graag hoe u thuis omgaat met uw kind, hoe uw kind thuis speelt, zich ontwikkeld en hoe hij zich voelt. Door deze uitwisseling, over vaak alledaagse dingen, kunnen we er samen voor zorgen dat uw zoon of dochter een fijne tijd bij ons heeft.

pedagogisch beleid peuteropvang

U heeft Adobe Reader nodig om deze bestanden te bekijken.
Get Adobe