Kosten

Kosten peuterspeelzaal de Rakkers voor 2016:

Tarieven:
De ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal is voor één ochtend per week per maand € 54,50

Flexibele opvang
Sinds Januari 2006 zijn wij gestart metflexibele opvang omdat wij regelmatig de vraag kregen of een kind eenmalig een ochtend extra kan komen. De aanvraag voor een extra keer kan gedaan worden bij de groepsleidster of via de mail. De betaling van deze ochtend gebeurt via incasso achteraf. We proberen uw kind in principe bij zijn/haar eigen leidster te plaatsen. Meestal lukt dit ook, maar mocht dit niet gaan, dan gaat hij/zij naar een andere groep, maar dit gebeurt altijd in overleg.

Voorwaarde is wel, dat we blijven voldoen aan de wettelijke regels voor wat betreft de groepsgrootte. Als er een plekje vrij is, dan is dit mogelijk tegen een betaling van € 17,50 per ochtend.

Plaatsing en opzegging:
Komt het kind vóór de 15de van de maand, dan bent u het hele maandbedrag verschuldigd.
Komt het kind ná de 15de van de maand, dan betaalt u de helft van het maandbedrag.

Inschrijf procedure en formulieren
Voor meer informatie hierover zie voorblad website algemene informatie onder tapblad plaatsing.

Uitschrijving:
Moet tenminste 1 maanden van te voren via een uitschrijfformulier worden gemeld. Dit formulier is bij de groepsleidsters te verkrijgen.

Doet u dit niet (tijdig), dan moet u helaas gewoon doorbetalen.
Gaat het kind voor de 15e van de maand weg, dan betaalt u de helft van het maandbedrag.
Gaat het kind na de 15e van de maand weg, dan bent u het hele maandbedrag verschuldigd.