LRK nummer

Landelijk Register Kinderopvang. ( LRK)

De peuteropvang is een onderdeel van het kinderdagverblijf en heeft dus hetzelfde LRK nummer: 165.85.52.65