LRK nummer

Landelijk Register Kinderopvang. ( LRK)

Het LRK nummer is nog niet van toepassing op de peuterspeelzaal.